Odpust – Strostivec (2013)

2013-05-17 Nanebovstúpenie Pána – Strostivec