História farnosti

Farnosť Kyjov je tvorená farnosťou Kyjov a filiálkou Pusté Pole. Vo farnosti sa nachádza chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky a dve kaplnky. Jedna priamo v dedine, kaplnka sv. Kríža a druhá pri ceste do Šarišského Jastrabia – kaplnka Nanebovstúpenia Pána. Vo farnosti je 769 obyvateľov a z toho gréckokatolíkov je 697.
Chrám Narodenia Panny Márie
– Podľa schematizmu je chrám postavený v roku 1850. V obecnej kronike je to rok 1810. Iný zdroj hovorí o roku 1868.Chrám je barokovo-klasicistický, jednoloďový s rovným uzáverom presbytéria a do štítového priečelia situovanou barokovou vežou. Vnútorné zariadenie zo zač. 20. st.
Kaplnka Nanebovstúpenia Pána
– Nachádza sa pri ceste do Šar. Jastrabia, postavená r. 1905. Malá ľudová stavba s dekoratívne riešeným štítovým priečelím s dvoma pilastrami, segmentovým portálom a trojhranným štítom, v ktorom je okrúhle okienko a pestré kvety.
Kaplnka sv. Kríža
– Bola postavená v roku 1898. Nachádza sa v dedine pri obecnom úrade. Táto kaplnka je národnou kultúrnou pamiatkou.