Hospodárska rada

Hospodárska rada farnosti sa venuje hospodárskym a materiálnym veciam vo farnosti a jej členovia sú:

Michal Semančík
Andrej Petrík
Juraj Macura
Ján Chovanec
Ján Farkáš
Alexander Urda
Michal Gladiš
Juraj Dirga
Eva Petríková
Anna Stričová

Pastoračná rada

Pastoračná rada farnosti Kyjov bola zriadená koncom roka 2005. Je tvorená dvomi sekciami. Sekcia pre deti a mladých a sekcia pre strednú a staršiu generáciu. Doposiaľ je aktívna sekcia pre deti a mladých. V najbližšej budúcnosti začne pôsobiť aj sekcia pre strednú a staršiu generáciu.

Sekcia pre deti a mladých je tvorená:

Lenka Pavlovská
Helena Hricová
Peter Hric
Iveta Rešetárová

 

Sekcia pre strednú a staršiu generáciu je tvorená: