Pastoračná rada

Pastoračná rada farnosti Kyjov bola zriadená koncom roka 2005. Je tvorená dvomi sekciami. Sekcia pre deti a mladých a sekcia pre strednú a staršiu generáciu. Doposiaľ je aktívna sekcia pre deti a mladých. V najbližšej budúcnosti začne pôsobiť aj sekcia pre strednú a staršiu generáciu.

Sekcia pre deti a mladých je tvorená:

Lenka Pavlovská
Helena Hricová
Peter Hric
Iveta Rešetárová

 

Sekcia pre strednú a staršiu generáciu je tvorená: