Hospodárska rada

Hospodárska rada farnosti sa venuje hospodárskym a materiálnym veciam vo farnosti a jej členovia sú:

Michal Semančík
Andrej Petrík
Juraj Macura
Ján Chovanec
Ján Farkáš
Alexander Urda
Michal Gladiš
Juraj Dirga
Eva Petríková
Anna Stričová