Kňazi našej farnosti

Peter Tremko 2019 -

Akademický titul: Mgr.
Dátum ordinácie: 15. august 1995
Miesto ordinácie: Prešov
Pôsobisko:

1995 – 2003 správca farnosti Stakčín
1996 – 1996 správca excurrendo Ladomirov
2003 – 2003 správca excurrendo Stakčín
2003 – 2009 farár Snina
2009 – 2019 farár Vislanka
2019 – farár Kyjov

Vladimír Drab 2012 - 2019

Akademický titul: Mgr.
Dátum ordinácie: 17.06.1984
Miesto ordinácie: Prešov
Pôsobisko:
1984 – 1993 spr. far. Hrabské
1993 – 1995 spr. far. Malcov
1995 – 1998 spr. far. Velký Lipník
1998 – 2003 spr. far. Keckovce
2003 – 2012 farár Remeniny
2012 – 2019 farár Kyjov

Jozef Greško 2005 – 2012

Akademický titul: Mgr.
Dátum ordinácie: 17.06.2000
Miesto ordinácie: Prešov
Pôsobisko:
2000 – 05 spr. far. Certižné
2005 – 2012 spr. far. Kyjov
2012 – duchovný, správca Centra pre rodinu – Sigord

Leontín Lizák ml. 1987 – 2005

Akademický titul: ThLic., PaedDr.
Dátum ordinácie: 17.06.1987
Miesto ordinácie: Prešov
Štúdia:
ThLic. – KUL v Lubline (1999)
PaedDr. – PF KU v Ružomberku (2006)
Pôsobisko:
1987 – 2005 spr. far. Kyjov
2005 – 2012 farár Okružná
2012 – farár Tichý Potok

Miroslav Dancák 1983 – 1987

Akademický titul: ThDr., PhD.
Cirkevný titul: titulárny arcidekan
Dátum ordinácie: 12.06.1983
Miesto ordinácie: Prešov
Štúdia:
ThLic. – PAT v Krakove (1999)
ThDr., PhD. – PAT v Krakove (2004)
Pôsobisko:
1983 – 1987 spr. far. Kyjov
1987 – 95 spr. far. Vojcice
1995 – 99 spr. far. Hlinné
1997 – odb. asistent GBF PU
1999 – 2007 vicerektor knazského seminára Prešov
2003 – predseda Akademického senátu GBF PU
2007 – 2010 farár Velký Lipník
2010 – rektor Knazského seminára v Prešove

Jozef Šoltýs (excur. Z Orlova) 1979 – 1983
Michal Drahňovský 1978 – 1979

Dátum ordinácie: 02.06.1968
Miesto ordinácie: Michalovce
Pôsobisko:
1969 – 77 spr. far. Matysová
1977 – 78 spr. far. Jakubany
1978 – 79 spr. far. Kyjov
1980 – 85 spr. far. Krajná Bystrá
1985 – 86 spr. far. Breznicka
1986 – 87 spr. far. Cígelka
1987 – 92 spr. far. Ortutová
1992 – 96 spr. far. Lukov
1996 – 97 – spr. far. Keckovce
1997 – 2005 spr. far. Žakovce
2005 – na odpocinku
Adresa:
Vsetínska 11, 064 01 Stará Lubovna

Fedor Bugír 1974 – 1977
V roku 1950 bol čas pravoslávie, a preto vo farnosti nebol žiadný náš kňaz.
Jozef Molčan 1948 – 1950
Jakub Milly 1900 – 1948
Alojz Mráz 1864 – 1898
Alexej Samovolský 1863 – 1864
Anton Rojkovič 1853 – 1863
Juraj Lazor 1839 – 1853
Peter Hvozdovič 1824 – 1839